Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft tar fram bok om rekommendationer efter hjärnskakning för barn och unga

I samband med Hjärnskadedagen 26 oktober har Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft tagit fram boken Ska Jag Gasa Eller Bromsa?. Boken bygger på erfarenheter från specialpedagoger, fysioterapeuter, psykologer som möter barn och ungdomar som drabbats av hjärnskakning samt forskning som Hjärnkraft tagit del av. Boken riktar sig till skolan, föräldrar och idrottsklubbar.

Hjärnskakning är en av de vanligaste skador som barn råkar ut för. Vanligen återgår barnet till skola och aktiviteter efter ett par dagars vila men ibland kvarstår symtomen under längre tid. Många föräldrar står handfallna då skola, myndigheter och ibland vården inte har någon förståelse för barnets behov.  De flesta barn som får hjärnskakning återgår till skola och fritidsaktiviteter efter någon dags vila men för vissa barn kvarstår symtom som till exempel hjärntrötthet och huvudvärk under en längre tid. Det kan leda till inlärningsproblem samt nedsatt arbetsminne i skolan. Det kan vara svårt för skolorna att veta hur de ska bemöta barnen när de kommer tillbaka till skolan eftersom det ofta inte finns riktlinjer för hur barnen ska bemötas.
När barn inte möts med förståelse och kunskap kan det också ge psykisk ohälsa på lång sikt, vilket är en olycklig kombination. När barn får lyckas växer självkänslan och genom förståelse minskar stressnivån. Därför är det viktigt att information sprids. Alla barn har skolplikt till skillnad ifrån vuxna som blir sjukskrivna. Det innebär att barnen tvingas gå till skolan där det många gånger inte gjorts extra anpassningar och särskilt stöd, vilket kan leda till förödande konsekvenser för barnet.

Forskning visar att rätt bemötande samt förståelse för barnets symtom kan vara avgörande för individens framtida tillfrisknande. Okunskapen är stor och kan drabba barnet och den närmsta familjen hårt.
’Den här boken har vi saknat länge. Jag önskar att jag fick boken i handen för 7 år sedan då min dotter drabbades’. Det hade underlättat hela hennes skolgång och kanske kunnat bidra till att tidigare vänner, familj och bekanta hade kunnat förstå det som inte syntes på utsidan istället för att ifrågasätta, säger Jessica Falk artist, föreläsare och ambassadör för Hjärnkraft

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft har länge sett ett behov av rekommendationer efter hjärnskakning hos barn och unga som har saknats i både kommun och landsting.
’För att underlätta återgång till vardag och skola är det mycket viktigt att skapa förståelse för de svårigheter som barn med hjärnskakning kan drabbas av och vår förhoppning är att denna bok kan hjälpa till med det ’, säger Cecilia Boestad, förbundssekreterare på Hjärnkraft.

Boken finns att beställa på www.hjarnkraft.se

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft bildades 1988 och är en rikstäckande ideell, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation med cirka 3 000 medlemmar. De arbetar för att skapa bättre förutsättningar för personer med förvärvade hjärnskador och deras närstående.

För mer information kontakta:
Cecilia Boestad tel: 08-447 45 30 eller Cecilia.Boestad@hjarnkraft.se eller Jessica Falk tel: 0703 012 727 info@jessicafalk.com
Intervjuer kontakta: Anette Ståhl tel: 0707180120 eller anette@enmusamusic.com

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin