Duon PianoBasso släpper nytt material

PianoBasso spelar klassiska sång- och instrumentalstycken på sitt eget sätt. På deras nya album Tranquillo II som släpps 26 april har arbetat vidare på att fördjupa sitt skandinaviska uttryck.

PianoBasso består av pianopedagogen Thomas Gustavsson och akustikkonsulten och kontrabasisten Andreas Gustafson. Målsättning för deras tidigare album har varit att åstadkomma ett album med en lågmäld och avskalad klangbild, där av titeln Tranquillo, en musikterm som betyder lugnt.  Nu har de arbetat vidare på att fördjupa sitt skandinaviska uttryck – naturligt rena och avskalade former utan svulstiga utsmyckningar och överdrivna tilltag. Redan på planeringsstadiet fanns också en önskan om att nästa album skulle få utmana dem på något nytt sätt, och i sökandet efter ny musik började de känna på allt längre och mer komplexa stycken. Både arrangemangen och repertoaren på det nya albumet Tranquillo II har ställt större krav på det musikaliska samspelet.

”Tack vare att pianots och kontrabasens omfång i princip omfattar en orkesters hela register, har vi nästan obegränsade möjligheter att välja repertoar, säger Thomas Gustavsson som är duons arrangör. Samtidigt finns det en risk att man pressar in för många toner i arrangemanget. För att nå vårt klangideal försöker vi istället skala bort så mycket som möjligt. Utmaningen ligger i att hitta de bärande musikaliska elementen och lyfta fram dem. Vi vill att lyssnaren ska uppleva att kompositörens konstnärliga idéer finns bevarade, trots vår lilla sättning.”

De har inte heller ryggat tillbaka för att välja ikoniska stycken.
”Det kanske kan te sig skrämmande att ta sig an alltför kända titlar. Men vi tycker om alla stycken som vi har valt och vill gärna spela dem, och har inte låtit oss hindras av att de är så kända, utan vi spelar bara vår version av hur vi uppfattar musiken, säger Andreas Gustafson.”

De arbetar också målmedvetet med använda klassisk improvisation, något som före ca 1850 var ett stort och starkt element i den klassiska konserten. Exempelvis har konserterna inslag av klangliga och tematiska improvisationer mellan styckena.

Turnédatum 
16 mars – Kulturhuset Fregatten, Stenungssund
22 mars – Chalmers Tekniska Högskola – Göteborg
25 april – Kaverös kyrka, Göteborg
26 april – Sahlgrenska sjukhuset/Ljusgården, Göteborg  
27 april – Teater Lederman, Stockholm
28 april – Frölunda Kulturhus, Göteborg
27 juni – Ljusterö Kyrka, Österåker 

Albumet släpps 26 april via Naxos

För mer information:
http://www.musikcentrumost.se/artist/pianobasso

https://youtu.be/h4QNSolcFc0

För mer info/kontakt Anette Ståhl/Enmusa Music tel: 0707180120 eller anette@enmusamusic.com

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin